Debatt Det är inte längre någon nyhet att Motala kommun behöver nya vårdboenden. Helst redan igår.

Det har tagit politiken lång tid innan man kommit fram till ett beslut. Solidariskt Motala har nu beslutat att upphandla ett vårdboende men att driva verksamheten i kommunal regi. Alliansen är av uppfattningen att det är fel beslut. Även driften bör utföras av annan aktör än Motala kommun.

Motala kommuns äldreomsorg behöver använda sina resurser mer effektivt. Efter lång tid med underskott, som till stor del härrör från äldreomsorgen, behöver utvecklingen vända. Oavsett om lösningen är att LOU-upphandla eller att införa LOV, är alternativet bättre än att driva vårdboende i egen regi. Skattepengar ska användas effektivt, och bevisligen klarar Motala kommun inte av att bedriva all verksamhet inom givna förutsättningar.

LOV-lösningen är mer långsiktig än LOU-upphandlingen. Majoriteten hävdar att en LOV-lösning blir dyrare än egenregin, men något sådant underlag har inte presenterats för socialnämnden. En förstudie presenterades för Socialnämnden i november, men den innehöll inga ekonomiska beräkningar trots att nämnden efterfrågade kompletteringar vid två tillfällen (augusti och september). Alliansen anser inte att det är ett fullgott underlag att grunda ett beslut på. Ändå valde majoriteten att lägga frågan i malpåse.

Det är tydligt att ideologin styr. Velandet förhalade beslutet att bygga ett nytt vårdboende i flera månader. När majoriteten nu väl bestämt sig visar det sig att den tilltänkta tomten inte alls är planlagd för detta ändamål vilket försenar ett nytt boende ytterligare ett år.

Det är dags för Motalas majoritetspolitiker att ta situationen på allvar. Äldreomsorgen måste prioriteras.

För Allians Motala