Debatt Tillgången på rent dricksvatten i Sverige är något vi länge tagit som en självklarhet. Men spridning av gifter, exploatering vid vattentäkter och torka till följd av klimatförändringar har förändrat bilden. 2016 drabbades flera platser av vattenbrist, särskilt Öland och Gotland. Redan nu i början av 2017 nås vi av larmrapporter som pekar att situationen är allvarlig och att flera delar av landet kan drabbas. Även här vid Vätterns stränder är vattennivån synbart mycket låg.

Det kräver politisk handlingskraft. Miljöpartiet har i regeringen drivit igenom flera förslag för framtidens vattenförsörjning. Inte minst skydd av värdefull natur och höjd skatt på naturgrus. Vi vill dessutom göra dricksvattnet till ett riksintresse. Vänern, Vättern och Mälaren ska få tillräckliga vattenskyddsområden och alla regioner och kommuner ska ha en vattenförsörjningsplan. Detta ger även ett starkare skydd mot försvarets skjutningar i Vättern.

Larmen om de låga grundvattennivåerna måste också sättas i större sammanhang. Arktis var i februari 24 grader varmare än normalt och koldioxidhalten i luften har nu passerat 400 ppm. Ett förändrat klimat gör att vi inte kan ta det liv vi lever idag för givet.

Vi fortsätter därför klimatoffensiven med förslag om förflyttning av trafik från lastbilar till järnväg och sjöfart, nytt skatteväxlingssystem för fler miljöbilar, flygskatt, en nationell infrastrukturplan för att stärka järnvägen, miljövänligare bilbränslen och sänkt hastighet i trafiken. Kommuner och städer ska få mer självbestämmande att själv reglera biltrafiken, 700 miljoner kronor för Klimatklivet som stöttar klimatsmarta projekt och 750 miljoner kronor för Stadsmiljöavtalen för investeringar i kollektivtrafik och cykelinfrastruktur. I Vadstena har detta redan gett avtryck i form av tre laddstolpar för elbilar.

Med en ambitiös politik för hållbar förvaltning av vårt dricksvatten och en offensiv klimatpolitik kan tillgången på rent vatten säkerställas. Oppositionspartierna försöker dock med kirurgisk precision stoppa det mesta som kan minska utsläppen, till exempel flygskatt och politik för att flytta gods från lastbil till järnväg och sjöfart. Men Miljöpartiet tänker inte låta kortsiktiga intressen få hota det viktigaste vi har.