Debatt Nästan varannan svensk, 45 procent, vill att deras kommun ska ge bilpoolsbilar tillgång till attraktiva parkeringsplatser. Bara 27 procent vill inte det. Det visar en ny Sifo-undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet låtit göra. Vilka kommuner i Östergötland vill gå i spetsen för att underlätta för bilpoolerna?

En bilpoolsbil ersätter mellan fyra till tio vanliga bilar samtidigt som användarna minskar sitt bilkörande med 25 till 60 procent. Bilpooler ger alltså stora positiva miljö- och klimateffekter.

Bilpooler spelar också en viktig roll för stadsutvecklingen då varje bilpoolsbil beräknas frigöra mellan 50–120 kvadratmeter i form av minskade parkeringsplatser. Marken kan i stället användas till ökat bostadsbyggande, lekplatser eller grönområden.

En invändning mot bilpooler är att miljöeffekterna är osäkra eftersom poolerna ger fler människor tillgång till bil. Det stämmer, men flera undersökningar visar att den samlade effekten är tydligt positiv. Det är betydligt fler nya medlemmar i bilpoolerna som minskar sitt bilkörande, jämfört med de som åker mer bil.

I förra veckan lämnade Utredningen för cirkulär ekonomi sina förslag till miljöminister Karolina Skog. Utredningen vill dels att kommuner ska få rätt att upplåta allmän platsmark till parkeringsplatser för bilpoolsbilar, dels att det införs nationella bilpoolskriterier.

Brist på parkeringsplatser är den viktigaste faktorn som begränsar tillväxten av bilpooler och många aktörer vill underlätta introduktionen av bilpooler genom bättre tillgång till parkeringsplatser. Det kan nu bli verklighet om utredningens förslag genomförs.

En nationell bilpoolsdefinition kan användas i det kommunala regelverket för att sänka behovet av parkeringsplatser vid byggande av bostäder och arbetsplatser. Om en fastighetsägare knyter bilpooler till sina fastigheter kan kommunen som motprestation reducera antalet parkeringsplatser som behöver byggas. Det är alltså pengar att tjäna för byggbolag och fastighetsägare, samtidigt som kommunen kan ge sina invånare både minskad biltrafik och bibehållen tillgänglighet.

Regeringen har nu fått konkreta förslag om hur den kan stärka bilpoolsutvecklingen. Om förslagen i utredningen genomförs kan den nuvarande bilpoolstillväxten förstärkas avsevärt, från prognosen om 3 000 till cirka 5 000 bilpoolsbilar år 2020. Att förslaget också har allmänhetens stöd – inte minst i den yngre generationen – borde göra frågan än mer prioriterad.

Frågan är om också kommuner som Motala och Vadstena vill stödja bilpoolsutvecklingen genom att ge dessa bilar tillgång till attraktiva parkeringsplatser?