Debatt Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Sverige har en sjukvård för alla som håller världsklass och ligger i utvecklingens framkant. För oss är det viktigt att alla har tillgång till den bästa vård som kan erbjudas när man väl behöver den. Samtidigt ska vi ha god kontroll över de skattepengar vi använder för att erbjuda en högkvalitativ vård.

En av de största utmaningarna inför framtiden är att se till att vi har kompetenta medarbetare som tar hand om oss. Flera yrken inom vården definieras idag som bristyrken där det är svårt att fylla utbildningsplatserna. Det är också en av anledningarna till att vi i många fall fått använda oss av inhyrd personal. Mellan 2012 till 2015 ökade kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor enormt i Sverige och även i Östergötland.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, tog nyligen ett inriktningsbeslut om att alla regioner och landsting i landet ska vara oberoende av inhyrd personal till 2019. Östergötland ligger steget före och vi har idag lägst kostnader för inhyrd personal i landet. Redan i år har vi sagt nej till användningen av bemanningsföretag för allmänsjuksköterskor och läkare inom primärvården, målsättningen är vi år 2018 ska vara oberoende av inhyrd personal.

När vårdens medarbetare är anställda istället för inhyrda skapar vi en bättre kontinuitet där patientkontakten oftast blir med samma läkare och sjuksköterska vid återbesök. Det ger en trygghet för patienten samtidigt som vårdpersonalen lär känna patienten. Den kombinationen gör det också lättare för patienten att få den hjälp som han eller hon behöver.

För att vi ska få medarbetare som trivs och utvecklas är det viktigt att vi ser till att vi erbjuder en god arbetsmiljö, bra villkor och en trygg anställning. Vi ska också erbjuda större möjligheter till vidareutbildning och kompetenshöjning. Vi har idag en kompetent arbetskraft i regionen samtidigt som vi vill fortsätta utveckla och förbättra både vården och våra anställda.

För att möta den brist på utbildade medarbetare som vi behöver anställa de kommande åren har vi bland annat utökat utbildningsplatserna för exempelvis specialistsjuksköterskor. Vi erbjuder nu sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen lön. Vi är övertygade om att med rätt insatser kan vi även i fortsättningen garantera en bra vård för de som behöver den när de behöver den. Den svenska modellen som gör Sverige unikt är värd att utveckla.