Svar på "Skrota den nya planen", 20/12.

C, KD och L skriver att de vill riva upp skollokalsprojektet och börja om på nytt genom att damma av de gamla planerna som begravdes 2015. Detta vore mycket oklokt.

En klar majoritet i Vadstenapolitiken har förstått behovet av att bygga för fyra parallella klasser i varje årskurs och inte tre som de gamla planerna handlade om. Elevantalet växer – inte krymper som det gjorde för tio år sedan när planerna initierades.

Elevernas möjlighet till spontanidrott försämras knappast. En modern skolgård består av olika ytbeläggningar och innehåller många attraktioner just för att få barn att vilja komma ut och röra på sig. En stor öde gräsmatta är inte lika attraktiv för dagens ungdom som för tidigare generationer.

C+KD+L vill bygga sitt mellanstadium på grönområdet mellan Petrus Magni och Katarinaskolan – att exploatera grönområden kommer inte heller dessa partier ifrån. Byggnaden ska vara i två våningar vilket pedagogerna ogillar. Dessutom måste barnen gå igenom högstadiet för att kunna utöva spontanidrott på cirkusplatsen.

Cykelvägen från Gamla Söder mot innerstan kommer att finnas kvar men göra en böj förbi skolan. Det handlar om 190 extrametrar och inte om att tvingas ta sig till innerstaden via andra vägar.

Pedagogers samarbete handlar mycket lite om skolors placering. Att påstå att det är svårt att kommunicera mellan låg- och mellanstadiet bara för att högstadiet ligger i vägen håller helt enkelt inte. Inte heller att elever kommer att strunta i matsalen vid dåligt väder. Idag ligger matsalen i ena änden av Petrus Magni, i nya förslaget ligger den i andra.

Vi litar på pedagogerna. Naturligtvis ska de slutföra planeringen av de stora förändringar som skollokalerna i Vadstena står inför. Ingen är betjänt av att börja om nästan från början och ytterligare fördröja projektet när vi kommit så här långt. Låt oss nu se framåt.

Göran Fältgren (S)

kultur- och utbildningsnämndens ordförande