När vi summerar det politiska året 2017 i Motala kan vi med enkelhet konstatera att Motala kan bättre. Politiken kan vara betydligt mer ödmjuk och lyhörd till kommuninvånarnas önskan och behov.

För mig är det två beslut som sticker ut negativt och som får symbolisera min synpunkt, nämligen nedläggningen av Godegårds skola och räddningen av Piraterna Speedway AB med skattebetalarnas pengar. Två beslut som på ett kärnfullt sätt fångar den målförskjutning som Solidariskt Motala bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppvisat under 2017.

För att vi ska vara framgångsrika som kommun räcker det inte bara med tillväxt i Motala stad, politiken måste även skapa gynnsamma förutsättningar för att människor ska kunna leva och verka i hela Motala kommun. I Sverige och Motala råder det stark urbaniseringsiver som många gånger utmynnar i att centralorter kannibaliserar sig på mindre orter och landsbygden.

Exempelvis finns det tydlig trend i Kommun-Sverige om att skolor ska slås samman till jättelika enheter på centralorterna. Nyköping som i många år har gått i bräschen för att storskaliga skolor är framtiden har än idag inte lyckats visa på förbättrade skolresultat. Tvärtom visar forskning på att Nyköpings stora skolor tappar mot riket. Jag anser att det är fel väg för Motala att gå men anar samtidigt att det är precis dit S, V och MP i Motala vill styra – mot större centrala skolor med större klassrum.

Samtidigt finns alternativ och positiva exempel på att i ett modernt samhälle så kan både stad och landsbygd blomstra, vi behöver bara titta västerut på vårt grannland Norge för att hitta inspiration och goda exempel. På den norska landsbygden, långt från städerna, finns nybyggda skolor i nästan varje samhälle. Det finns idrottshallar, bredband och butiker. Norges mantra lyder ”hela landet i bruk”. Nej, det handlar inte om oljepengar utan om att Norge och Sverige har valt helt olika strategier för att hela landet ska leva. När politiken i Sverige ser landsbygden som tärande och utformar politiken därefter ses landsbygden i Norge som någonting vitalt, det handlar alltså om politisk vilja.

Jag och mina partikamrater är beredda att kavla upp ärmarna och göra grovjobbet! Vi kan inte, och kommer inte, lova allt till alla. Det vi lovar är att alltid fullfölja ursprungstanken med samhällskontraktet genom att alltid prioritera de kommunala kärnverksamheterna. Vår utgångspunkt är att kommunen är till för kommuninvånarna – och att politiken behöver mindre snack mer verkstad!

Kaveh Moazzez

gruppledare Nya Moderaterna i Motala