Debatt Sedan valet 2014 har Socialdemokraterna varit med och styrt Region Östergötland. Vi ser att vår region går mycket bra. Självklart finns det fortfarande många utmaningar inför framtiden men med en god ekonomi och en stabil styrande blocköverskridande koalition ser vi mycket goda förutsättningar för fortsatt utveckling. När arbetslösheten sjunker och sysselsättningsgraden ökar skapas högre förutsättningar för mer investeringar i välfärden.

Vi har infört möjligheten till hälsoundersökningar för alla 40-, 50-, 60-, och 70-åringar. Det innebär att fler får en insikt i sitt hälsotillstånd och att vi på så sätt ser till att färre exempelvis ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. En utvärdering visar att deltagarna är mycket nöjda med besöket. Drygt 95 procent skulle tacka ja om de erbjöds en ny hälsoundersökning om fem eller tio år.

Hälso- och sjukvården fungerar bra för många och utvecklas hela tiden, samtidigt är delar hårt ansträngda och står inför svåra utmaningar. En av dessa utmaningar har varit bristen på personal med rätt kompetens vilket drabbar sjukvården. Vi har haft, och har fortfarande, en brist på exempelvis sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Därför har vi infört specialistutbildning med lön för sjuksköterskor i bristyrken. Det betyder fler barnmorskor, barnsjuksköterskor och distriktssköterskor i den östgötska vården.

Äldre är en grupp som ofta besöker sjukvården och dessutom lever många pensionärer på marginalen. Det är viktigt att ingen undviker ett vårdbesök för att man inte har råd. Därför har vi tagit bort vårdavgifterna för alla över 85 år.

Tillsammans med våra samarbetspartier har vi också infört möjligheten till fler hembesök för äldre.

Förlossningsvården är ett annat exempel där vi tillskjutit miljoner. Som kvinna ska man kunna känna sig trygg med sin förlossning, men också veta att vården finns efteråt, om man skulle drabbas av komplikationer. Därför har vi satsat stort på vården av kvinnor som drabbats av allvarliga förlossningsskador.

Något som också varit viktigt för oss är att minska beroendet av inhyrd personal som finns inom vårdsektorn. Att förlita sig på hyrläkare och hyrsjuksköterskor är dyrt och löser inga problem på längre sikt. Nu fasar vi ut bemanningsföretagen från vården för att skapa en tryggare vård.

Detta är några exempel som vi genomfört under de senaste två åren. För oss är det självklart att vi i Östergötland ska ha en hälso- och sjukvård där alla ges de bästa förutsättningarna vi kan ge för att få den hjälp som behövs. Vi ska ha en trygg, jämlik och köfri sjukvård där alla får förväntat bemötande. Vi kommer fortsätta arbeta för att Östergötlands hälso- och sjukvård ska fortsätta vara en av de bästa i världen.