Debatt För att en läkare ska kunna ställa diagnos krävs ofta provtagning och analys. Den analysen utförs av biomedicinska analytiker.

Har du lämnat blod? Gjort ett cellprov? Lämnat halsprov för odling? Då har ditt prov hanterats och analyserats av en biomedicinsk analytiker – ett livsviktigt yrke!

Biomedicinska analytiker ansvarar för en mängd olika undersöknings- och analysmetoder. De flesta arbetar inom vården, där de ansvarar för att prover analyseras korrekt. Deras resultat står för mer än 70 procent av de underlag som krävs för att kunna ställa diagnos och snabbt sätta in rätt behandling då det behövs.

Biomedicinska analytiker gör också analyser och bedömningar som ligger till grund för samhällets planering för att förhindra smittspridning. De har en yrkeslegitimation och ett samhällsansvar, vilket betyder att de garanterar patientsäkerheten. De har en självklar roll i såväl primärvården som i akutsjukvården och i vårt gemensamma smittskydd. De vet att bakom varje prov finns en patient som kan bli lidande och felbehandlad om inte analyserna utförs på ett kvalitetssäkert sätt.

Behovet av biomedicinska analytiker är stort. Redan idag är bristen stor vilket gör att provtagning, analys och diagnos kan försenas – ofta med ökade kostnader och onödigt lidande för patienten som följd. SCB:s framtidsprognos visar att om ingenting görs kommer det att saknas nästan 2 500 biomedicinska analytiker 2025.

Arbetsgivare i Region Östergötland har olika lösningar för att hantera bristen på biomedicinska analytiker. Istället för att höja lönerna och göra biomedicinska analytikeryrket mer attraktivt, anställs undersköterskor för provtagning eller personer med "motsvarande utbildning" att utföra vissa arbetsuppgifter som biomedicinska analytiker har. I Region Östergötland anställs medicinska biologer som inte har legitimation. Hur ofta anställs någon ”med motsvarande utbildning” som läkare, advokat eller revisor?

Människor i Sverige ska kunna förlita sig på att deras prover hanteras och analyseras med största möjliga patientsäkerhet, kvalitet och kunskap.

Vårdförbundet vill se:

- God löneutveckling

- Tydlig kompetensbeskrivning

- Möjlighet till karriärvägar

- Att Biomedicinska analytikern har en given plats i teamet i personcentrerad vård

- Möjlighet till specialistutbildning

Idag, den 15 april, är det yrkesdagen för Biomedicinska analytiker och de behöver uppmärksammas. Inte bara idag utan varje dag, för detta är ett yrke som förtjänar att hyllas!