Vänsterpartiet i Vadstena ställer sig enhälligt bakom det beslut som fattas av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna gällande ensamkommande ungdomars möjlighet att bo kvar i Vadstena tills deras utredning om asyl är avslutad. Hade vi fått möjlighet att underteckna överenskommelsen så hade vi självklart gjort det.

Uppgörelsen innebär att ungdomar som bor på HVB-hemmet och stödboendet Hagabo nu kan känna sig tryggare. Uppgörelsen innebär också att unga vuxna som har fyllt arton år och nu bor i tillfälliga boenden som de skulle fått lämna inför nyåret till en osäker tillvaro i väntan på att asylprocessen blir färdig, nu får stanna och få tak över huvudet.

Anständigheten har segrat och beslutet i Vadstena är ett bevis för att en aktiv kamp för människovärde kan få ett genomslag.

Just det. För det var precis de många människornas engagemang som väckte den lokala administrationen och kommunledningen. De berörda människorna bakom handläggandet, kalendergångarna och avprickningarna av ärendena, blev plötsligt synliga och tog plats.

Mötet på Vadstenas Rådhustorg lördagen den 16/12 där 140 människor slöt upp var ett tydligt bevis på detta.

Jag är medlem i Vänsterpartiet och har fått uppdraget att skriva den här texten för partiets räkning enligt beslut på medlemsmöte 19/12, och jag väljer med stöd av mitt parti att göra det en aning personligt. Det beror på att jag i mitt arbete umgås med de berörda ungdomarna nästan dagligen sedan drygt fyra år och därmed vet en del om deras situation. Jag ser deras ansikten, hör deras röster och berättelser. Jag försöker uppmuntra när det går bra och jag åthutar förstås när något inte fungerar. Jag blir dagligen påmind om hur det var i mina egna tonår och jag kan försäkra alla att likheterna hos oss människor är större än skillnaderna, oavsett var vi kommer ifrån.

Jag har också den funktionen att jag är ledamot i Vadstenas kommunfullmäktige och där har jag tagit upp frågan utifrån min politiska ståndpunkt och utifrån mina egna erfarenheter.

Utgångspunkten för mitt och Vänsterpartiets engagemang är solidaritet som är ett klassiskt begrepp inom arbetarrörelsen. Vi backar upp varandra. Vi resonerar oss gemensamt fram till lösningar. Vi tror att vi därigenom kan bygga ett bättre samhälle där alla får plats och har sina givna mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet hade gärna gjort detta tillsammans med övriga i den här frågan. Alla som följt med har väl sett att vi har varit engagerade. Tyvärr visste vi inte att ett snabbt beslut var på gång; vi hade ingen chans.

På frågan om varför vi inte blev kontaktade var svaret att det var vi som skulle kontakta. Till något vi alltså inte visste skulle ske akut under förra helgen.

Det uppgavs att Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna själva tagit kontakt med kommunledningen. Det har också sagts till pressen. Vi erfar att det var precis tvärtom . Det var Centern och Liberalerna och Kristdemokraterna som blev kontaktade. Vänsterpartiet och partiet Konsensius blev det inte och utestängdes därmed från undertecknandet av det viktiga beslutet .

Därmed syntes det som om två partier i Vadstena inte stod bakom det viktiga beslutet. Ett bra beslut som kunde varit 100 procent enhälligt.

Varför?

För Vänsterpartiet i Vadstena

Dag Källman