Insändare Den israeliska blockaden av Gaza är nu inne på sitt tionde år. Närmare 2 miljoner människor lever i vad som bäst kan liknas vid ett gigantiskt utomhusfängelse, utan möjlighet att resa fritt, utbilda sig, idrotta eller erhålla den vård de behöver. Olika FN-organ, internationella hjälporganisationer, människorättsgrupper och regeringar i en rad länder har upprepade gånger krävt att blockaden avbryts. Ändå tillåts den fortsätta. Vad väntar man på skall hända?

Enligt det palestinska människorättscentret (PCHR) har blockaden – tvärtemot vad Israels regering försöker få oss att tro – den senaste tiden snarast förvärrats och hårdnat. Under februari månad tilläts totalt 431 lastbilar dagligen passera med sin last in i Gaza, en minskning med 34,4 procent mot tidigare. Exporten, framför allt jordbruksprodukter, uppgick till totalt knappt 300 billaster – ungefär 6,6 procent av det som exporterades innan blockaden inleddes. Importen av cement, stål och byggmateriel – nödvändigt för återuppbyggnad av allt som förstörts under Israels upprepade anfall mot Gaza – uppgår hittills till respektive 5,2 procent, 1,5 procent och 2,7 procent av vad som behövs. Importen av hushållsgas motsvarar knappt hälften av behovet.

Under februari tilläts enligt PCHR totalt 8 094 personer att lämna Gaza – knappt 60 procent av det normala per månad under 2016. Sammanlagt 1 357 patienter – knappt hälften av de som sökt tillstånd - kunde lämna området för vård i Israel eller på det palestinska Västbanken. Nyligen demonstrerade cancersjuka kvinnor mot att på detta sätt undanhållas nödvändig behandling för att överleva. Beviljade tillstånd för anhöriga i Gaza att besöka fängslade palestinier i Israel har minskat till en fjärdedel.

Blockaden av Gaza är en form av kollektiv bestraffning av civila, och utgör ett brott mot mänskligheten och gällande internationell rätt. Miljön i Gaza är kraftigt förorenad, ohälsosam och nästan allt vatten odrickbart. Människor, inte minst barn, drabbas av onödiga och enkla sjukdomar som här kan bli dödliga. Enligt FN kan Gaza, om ingenting görs, i praktiken vara obeboeligt inom några få år. Situationen hotar att bli alltmer explosiv vilket kommer att drabba alla som bor i området – även israeler. Sveriges regering, i nuläget medlem av FN:s säkerhetsråd, måste ta initiativ till att blockaden snarast upphör. Det finns absolut ingen tid att förlora.

Gunnar Olofsson

ordförande i Borås Palestinagrupp