Insändare Svar på ”Får vi låna skatehallen?”, Johan Malm, 10/2.

Jag vill börja med att förklara bakgrunden till vårt beslut.

2003 började Korpen driva skatehallen i föreningsform. Efter ett antal år sades kontraktet upp på grund av för få deltagare och anläggningen gick tillbaka till kommunen. Efter en period i vila togs anläggningen över av Ria samt efterföljande Återvinningen i Motala, som hade ett antal ungdomar som arbetade med att hålla hallen öppen. Det ledde till att Motala skateförening startades för att driva hallen. Så har de gjort under ett år tills de under förra året började flagga för att de inte ville fortsätta av flera olika anledningar. Vi ville att de skulle se över hur mycket besökare som besökte hallen under en period och resultatet blev mellan 7 och 15 besökare. Vi ansåg att det var en för låg summa för att fortsätta. Det fanns också synpunkter på lokalen gällande ventilation med mera. Avtalet förlängdes därmed inte när det gick ut 31/12.

Vi har ett uppdrag att se över vad vi kan tänka oss att prioritera ner i vår verksamhet, som får vara till förmån för andra satsningar. För att kunna ta de besluten gör vi kontinuerligt mätningar. Vi mäter besöksantalet på simhallen, fritidsgårdar, Hallen, antal bokade timmar i våra stora sporthallar. För att kunna ta så bra beslut som möjligt för att få mest ut av skattebetalarnas pengar.

Nu verkar intresset ha ökat igen och delar av styrelsen går utbildning i föreningsverksamhet, vilket är väldigt bra. Alternativet till ett öppnande igen skulle kunna vara att man driver skatehallen i föreningsregi. Det gör man på flertalet fotbollsföreningar i stan, vilket innebär att man driver hallen endast för sina medlemmar. Inte för allmänheten/spontant som man gjort tidigare. Då är inte kommunen involverad på samma sätt, utan då sköts allt via föreningens medlemmar och styrelse.

Till det skulle ni behöva kalla in till ett årsmöte för att förändra er verksamhet, och registrera medlemmar. I dag finns det inga registrerade medlemmar i er förening.

Vi kommer att ha öppet i egen regi under sportlovet. Öppettiderna kommer på hemsidan. Då är alla välkomna att besöka hallen.

Helén Isaksson

ordförande kultur- och fritidsutskottet

Åsa Grellsgård

fritidschef