Insändare I dagens Sverige måste man ha 15 procent kontantinsats, samt förstås uppfylla bankernas regler för att få låna.

Ett hus eller en lägenhet med ett pris på 3 miljoner kräver en egen insats på 450 000 kronor. Vilken yngre människa har det?

Att spara till kontantinsatsen för en väletablerad människa tar väl minst 10 år, troligare 20, Sannolikt mer. Alla som väljer att utbilda sig på högskola vet att det knappast går att spara några pengar då. Kommer man sedan ut i arbetslivet runt 25 års ålder, då är lönen inte den högsta.

Än värre måste det väl vara för de som sätter bo med barn före 25 års ålder, även om man har ett arbete.

Enda sättet är att ha rika föräldrar som kan avstå pengar till kontantinsatsen eller om dessa kan belåna sitt eget boende till barnens kontantinsatser. Är det så man bygger ett land? I sin iver att begränsa prisökningarna på bostäder har ju politikerna krävt att 15 procent i kontantinsats och att man måste göra avbetalningar på boendet. Har detta stoppat bostadspriserna att öka? Någonstans tar det stopp förstås, ingen tror väl att priserna kan öka för alltid? Åtminstone inte utan att man sätter igång en hög inflation. Höj lönen 9 procent varje år och priserna 10 procent, det har provats.

I min värld så innebär detta att alla ungdomar som har föräldrar som bor i hyreslägenhet inte kommer att kunna skaffa eget boende.

En tänkbar lösning på detta kan vara att kommunerna bygger hyresbostäder, och även gör befintliga hyresbostäder blir till salu, till de som bor i dessa. Den som blir tilldelad en bostad får köpa loss denna när så ekonomi så tillåter, eller om de stannar kvar och hyr hela livet. Priset på bostaden blir byggkostnaderna.

Då får man ett pris som för kommun och vårt land blir rimligt. Inte vad den så kallade marknaden tycker att en bostad skall kosta.

När någon bestämmer sig för att köpa loss sin bostad så frigörs pengar för kommunerna att bygga ytterligare bostäder. Dessutom så kommer ägande och hyrestagare att blandas i det som byggs. Inte som nu bli indelade i olika områden. Delade områden mellan hyreslägenheter och bostadsrätter/villor och så vidare har vi ju provat med i mina ögon dåligt resultat. Alla känner nog till något bostadsområde som är mindre attraktivt. I min värld så skulle integrationen och segregationen bli bättre.

Till sist så skall den marknad med med villor, bostadsrätter och så vidare självklart vara kvar som den är idag. Dessa idéer gäller bara vad man kan göra från politiskt/kommunalt håll.

Bo Johansson