Insändare Sörjer över att Vadstenagymnasiet måste läggas ner.

Är detta verkligen nödvändigt?

Detta är andra skolan som S och Konsensus lägger ner.

Flyttar människor hit till Vadstena, då de får höra att här lägger man ner den ena skolan efter den andra?

För oss som bott länge i kommunen står Vadstenagymnasiet för något speciellt och skapande. Något som är mer inriktat på människans utveckling och mognad. En gång i tiden arbetade gymnasiet och Linköpings universitet tillsammans. Det var intressanta och eftertraktade kurser.

Häromåret var gymnasiet värd för nordiska gäster från Vadstenas alla vänorter; ungdomarna bjöd på både typisk svensk mat och information om vårt land och stad. För att alla skulle förstå, berättade eleverna både på svenska och engelska. Det var en toppendag!

Alla gäster var fascinerade över kunskapen och trivseln och ungdomarnas spontana men disciplinerade hållning. Jag var imponerad!

Bäst vore om medel, som läggs på onödiga avgångsvederlag, satsades på skolorna i stället.

Ingegerd Lindaräng (L)