Insändare När jag fortfarande deltog i det kommunala pensionärsrådet övertog kommunen driftsansvaret för demensboendet Solbacken med 50 vårdhavare. Siffror som kommunen presenterade visade att kostnaden troligen skulle öka med tre och en halv till fyra miljoner årligen. Motiveringen som kommunen gav var att man skulle satsa på ett demenskompetenscentrum och därför behövde Solbacken. Det har nu gått ett antal år men jag har inte hört talas om något demenskompetenscentrum. Jag börjar undra om motiveringen inte bara var ett svepskäl för att tillmötesgå Vänsterpartiets gaggande om vinster i välfärden. Eller kanske kan socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl (S) berätta vart detta centrum tagit vägen?