Insändare

Skrämmande uttalande av kommunalrådet Nicklas Rudberg. Vill verkligen kommunalrådet Motalas bästa?

Den 15/2 2017 under bildningsnämndens sammanträde uppstod diskussion om ett motionssvar. Att då få höra: Oavsett en motions innehåll kommer inte S att bifalla den, om den kommer från Sverigedemokraterna.

Att på ett sådant sätt uttrycka sig borde inte vara förenligt med att vara kommunalråd. Att även Alliansen blev förvånade, visar på uttalandets allvarlighetsgrad.

Ytterligare en sak som kan lyftas upp är att som ordförande behöva läsa handlingarna under sittande möte för att veta vad det handlar om, visar redan där ett ointresse och kan innebära att Motala missar viktiga utvecklingsmöjligheter.

Marcus Lejonqvist (SD)

ledamot bildningsnämnden

Johnny Karlberg (SD)

ledamot kommunstyrelsen