Insändare Svar på ”Vuxna bör ge barnens tro näring”, 13/4.

Det är skönt att höra att inte Rolf Ericson anammar Martin Luther i påståendet om förnuftet. ”Förnuftet är den största fiende tron har”, sa Martin Luther.

Men ändå. Rolf Ericson ser det han vill se i det han läser. Han reflekterar inte och tänker till – han rapar vad som är skrivet om Jesusrörelsen och tror på det. Det är beklagligt. Jag förstår att Ericson tycker jag för en ohederlig debatt. Sen säger jag inte att allt som står i Bibeln är av ondo. Det finns stor litteratur som vem som helst kan läsa och njuta av utan att vara gudstroende. Jag tänker på Höga Visan eller Uppenbarelseboken.

Men Rolf Ericson gör mig än mer orolig med sitt senaste inlägg, än det förra, där han talar om indoktrineringen av barn i Jesus anda – ”låt barnen komma till mig.” Nu föregås åsiktsstyrningen av ”medfödd religiös tro”. Jag häpnar! Religionen skulle sitta i generna menar Ericson - sen är det bara att spä på. Rolf Ericson har tydligen mycket förlorad kunskap att hämta in. En tro eller en åsikt är något man förvärvar under sin levnad.

I en tid när Gud har återkommit och religionen tränger sig på både i vardagen och i mer spektakulära (huvudduk och omskärelse) och politiska sammanhang i vårt land, är det viktigt att stå emot dess maktanspråk. Att barn är manipulerbara visste människor redan före Jesus steppade in på banan och spred sitt budskap. Skulle en sekt leva vidare så var det barnen man riktade in sig på – precis som idag. Får man bara in barnen i fållan så finns alla chanser att manipuleringen går hem. Jesussekten var naturligtvis inte dummare än andra.

Jag förnekar inte gudars existens för att jag själv skulle må bra eller dåligt av det utan för att det saknas anledning att tro att det finns. Det är lätt att som ateist bli irriterad när religiöst troende hävdar att det inte finns någon mening i livet om inte någon transcendent varelse har placerat sin förutbestämda mening där. Livets mening är personlig, det är något man själv måste komma fram till.

Det är riktigt att religiöst aktiva mår bättre än andra. Det har många undersökningar visat. Men innebär då det att livslögner ska upprätthållas? Naturligtvis inte!

Yngve Gürer