Insändare I fredags tog kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena ett beslut om att inte ta in några nya elever till Vadstenagymnasiet för nästa läsår. Orsaken är ett starkt vikande söktryck för förstahandssökande till två av skolans program. Beslutet innebär på sikt också ett beslut om nedläggning av Vadstenagymnasiet och borttagandet av skolformen gymnasieskola i Vadstena på mycket lång tid.

Ska en liten kommun som Vadstena egentligen ha rätt att ha en gymnasieutbildning? Innan beslutet har kommunen varit i kontakt med elever, personal och fackliga organisationer. Detta har efter förutsättningarna skötts bra men jag får ändå känslan av ett beslut taget i panik.

Givetvis säger elever, personal, föräldrar och fackliga organisationer nej till både intagsstopp och nedläggning. Jag satt själv med i de möten som gjorde en ”risk- och konsekvensanalys”. Där ansågs samtliga punkter förutom två innebära ”allvarlig risk”.

Samtliga närvarande fackliga organisationer reserverade sig mot nedläggning. Vi påpekade att flera aspekter på nedläggningen inte har undersökts:

- Hur påverkar nedläggningen andra skolor och personalen där, det är inte givet att eventuella uppsägningar bara drabbar personal på Vadstenagymnasiet?

- Hur påverkar en nedläggning av gymnasiet övrig kommunal verksamhet, till exempel Birgittacaféet eller Culinar som förlorar ett stort kundunderlag?

- Vidare har vi elevhälsa, vaktmästarfunktioner med mera.

Detta var om den rent kommunala verksamheten. Hur påverkas då Vadstena som plats? Jag var på torsdagen på ett möte om att utveckla platsvarumärket Vadstena. Där skulle vi andas positivitet och framåtanda, tyvärr går beslutet helt åt andra hållet. Vadstena är en kommun på tillbakagång, Vadstena vågar inte satsa. På faktasidan ligger:

- Betydligt mer än den kommunala verksamheten berörs, exempelvis handel och restauranger, speciellt under lågsäsong när eleverna är viktiga kunder.

- Den bild politikerna försöker skapa av ett Vadstena i utveckling skadas.

- Fler ungdomar försvinner från staden.

- Eventuella inflyttande familjer kan börja tänka: om man tar bort gymnasiet nu vad är nästa man tar bort?

På dessa frågor har inte gjorts någon aktuell utredning, alltså har nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett bristande beslutsunderlag. Gamla undersökningar är just gamla.

Kan man på ett seriöst sätt ta beslut då? Ta ett beslut grundat i fakta och i vissheten om att kriser expanderar man sig ur, precis som i näringslivet. Det är ni politiker som med all rätt har makten över beslutet, tänk på vad ni gör och förvalta den makt ni fått väl.

Gordon Wiström

ordförande, Lärarförbundets lokalavdelning i Vadstena