Insändare Vi har en åldringsvård i kris, skola i kris, brist på socialsekreterare. Det kan vi läsa om så gott som dagligen men till de sektorer som är personalkrävande verkar det inte finnas tillräckligt med pengar. Ledaren i fredagstidningen (10/2) ”En robotsäl torkar inte tårar” var en skrämmande läsning. Samtidigt finns det politiska partier som vill införa ”enkla och lågavlönade arbeten” för att ge ungdomar och nyanlända en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden när det är utbildad arbetskraft som behövs.

I det här läget vill kommunen lägga 65 miljoner på att byta befintliga soptunnor till fyrfackstunnor och köpa in ett antal nya bilar som skall kunna tömma dessa kärl. Allt i syfte att ytterligare förbättra sopsorteringen. Det är inget fel i att vilja bli bättre men det skrivs ofta om att det är män mellan 30 och 49 år som är sämst på att sortera soporna. Förändras deras attityd till sopsortering genom att ett nytt och dyrt sorteringssystem införs för alla? Och hur ser man på producentansvaret?

Jag påstår att de flesta av oss anammar idéerna om en god miljö och att inte slösa med mänsklighetens gemensamma resurser. Vi sorterar och går till återvinningsstationer, vi lämnar saker till hjälporganisationer, vi letar efter svenska matvaror och så vidare. Vad hjälper det när det ständigt kommer nya pekpinnar och kostnadskrävande förslag alltmedan gamla människor sitter ensamma med sina tråkiga matlådor och lärarna säger upp sig för att politiker vill belöna en liten klick av lärarna, precis som om resten av lärarkåren skulle vara en sämre sorts arbetskraft.

Vi kanske inte är världsledande på sophantering men vi ligger absolut bland de bättre så en idé kan vara att förpackningsindustrin slutar tillverka sopor. Vad skall man annars kalla dessa mängder med blandemballage där en enda förpackning kan behöva sorteras i tre olika kärl?

Det sägs att ett folk har de politiker de förtjänar så när ett lands politiker prioriterar sopor framför människor är det hög tid att avlägga blankröster i politiska val. Själv förtjänar jag bättre än så här men det finns tyvärr inget bättre att välja.

Innan ni går ut och förklarar för den korkade befolkningen att vi måste spara på resurserna hoppas jag att ni ser till att julbelysningen som fortfarande den 13 februari brinner så vackert över staden släcks. Annars får ni ännu större trovärdighetsproblem.

Anne Andersson