Insändare Varför vill Vadstena kommun stänga en av de bästa skolor jag besökt? Särskilda skäl gjorde att val av gymnasieskola och program blev till ett svårt men viktigt projekt för mitt barn. Redan när mitt barn gick i åk 8 väcktes intresset för Hotell- och turismprogrammet i Vadstena. Då vi bor i Motala så var jag skeptisk till att hon skulle behöva pendla. Men väl där så visste vi båda att detta nog är det bästa gymnasiealternativet för henne.

Under 1,5 år har vi ändå fortsatt att jämföra och kolla upp alternativ. När det var tid att göra ansökningen föll valet på Vadstenagymnasiets samhällsprogram. Fördelarna var både många och unika. Liten klass. Tillgång till specialpedagog. Liten skola till ytan. Unika anpassningar i scheman. Engagerade och inspirerande lärare. Bra möte med rektor och elevhälsa. Bästa resultat av elever som klarar av sina gymnasiestudier och hög andel som kom i jobb. Den största fördelen var ändå att upptäcka ett program som var teoretiskt och högskoleförberedande men samtidigt en inriktning mot turism med många praktiska inslag och 7 veckors praktik.

Arbetssättet var anpassat och genomtänkt så att elever lärde sig att presentera sina kunskaper på fler sätt än skriftliga prov och inlämningsuppgifter.

Här fanns en önskan om att göra lite annorlunda än bara fortsätta studera rent teoretiskt i 3 år till.

För en ungdom med en fysisk begränsning så finns det ingen annan möjlighet än att läsa de rent teoretiska programmen om man vill ha en gymnsasieexamen, så som det ser ut i Motala just nu.

Jag tror att Vadstenagymnasiet har drabbats hårt av alla skriverier om dåliga bussförbindelser. Alla som känner någon ungdom som måste pendla in till Motala eller Vadstena för att gå i skola kan vittna om att de inte har det lätt.

Nu vill jag att både Motala och Vadstenas politiker läser och tar till sig detta: Rädda Vadstenagymnasiet och gör det på rätt sätt. Bäst är att fortsätta i den form som skolan har idag i Vadstena. Vadstena kommun bör ta sitt ansvar och låta allt rulla på under 2017 eftersom man ändå funnits med på gymnasiemässor och haft öppet hus 2016.

Eller så kan man kan ta över programmen till Motala kommun. Motala som förhoppningsvis blir en stor turiststad framöver drar nytta av det. Men vänta inte på att man stänger ner det nuvarande som drabbar både elever som går år där nu och de som sökt in till hösten 2017.

Motala hinner då förbereda för att göra en förflyttning av hela skolan inklusive rektor och lärarlag till år 2018. På detta sätt tror jag att man räddar den ”anda” som är så speciell. Skolan förblir den guldklimp den är, lärarna vågar stanna kvar, eleverna vågar prata gott om sin skola även under en flytt till ny och större ort med tillgång till pendeltåg.

Låt båda programmen förbli vad de är och samarbeta genomtänkt Vadstena och Motala. Vadstenas politiker är fega som stänger skolan innan babyboomen 2003 års barnkullar kommer att gå upp till gymnasiet. Motala, våga satsa om inte Vadstena gör det! Turism är framtiden för vår ort!

Att behålla samhällsprogrammet med den inriktning som finns idag blir också en nyhet för de elever som inte vill/kan välja mellan rent praktiskt eller teoretiskt program. Kan två kommuner kanske samarbeta och dela på kostnader för en skola? Kanske i alla fall under en övergångsperiod.

Mamma till -01