Insändare Jag ska vara den första att erkänna att jag alltid har haft en mycket konservativ syn på skolan, men då jag besökte Vadstenagymnasiet tillsammans med min dotter så upptäckte jag hur oerhört fel jag kan ha. Jag har aldrig, vare sig den korta tid jag jobbade som lärare eller under de år mina barn gått i skolan, träffat så engagerade och kunniga lärare som dessutom fokuserar helt på praktisk inlärning med individen i centrum – på riktigt! Min dotter, som har hög social kompetens, men som tycker att teori både är mycket jobbigt och tråkigt, längtade plötsligt till gymnasiet och kände att hon gick en ljus framtid tillmötes. Sen kom beslutet som för oss var otänkbart!

Turistnäringen i Östergötland ökar konstant, men de har, som många andra, svårt att hitta utbildad personal. Jag förstår, som egen företagare, att det givetvis är en svår ekonomisk situation att driva ett gymnasium med för få elever, men jag ställer mig ändå starkt frågande till detta.

Först: Vadstena kommuns kan ju knappast bli attraktivare genom att stänga en gymnasieskola?

Sen: Vad händer med dessa fantastiska lärare? Om 98 procent av eleverna har jobb direkt efter gymnasiet; de övriga 2 procent läser vidare så är ju utbildningen exakt vad marknaden behöver!

Undrar även vad som ska hända med alla dessa ungdomar med hög social kompetens, men med lägre intresse för teori; ska de nu tvingas kvar i det teoretiska systemet? Vad kostar det samhället när de hamnar utanför systemet istället? Det här är bara några av de konsekvenserna jag ser av detta beslut.

Sen kanske till det viktigaste. Vad har gjorts av kommunens tjänstemän för att förebygga detta? Har man sträckt sig över kommungränserna för att hitta möjligheter att bryta trenden? I Linköping skriker man efter utbildad personal till hotell -och turism, men här finns ingen utbildning. Har man inlett något samarbete med de större hotellkedjorna och konferensanläggningarna? Visit Linköping? Visit Norrköping?

Det kan ta emot för vissa ungdomar att börja studera i en mindre stad, men de allra flest ändrar sig om de väl åker dit och hälsar på. Vad sägs om en rejäl satsning ihop med näringsliv och skola i övriga Östergötland för att få fler att hitta till Vadstenagymnasiet? Jag är helt övertygad att en sådan satsning skulle ge snabba resultat, och skolan, medarbetare och ungdomarnas framtid skulle vara räddad.

Själv bor jag i Linköping – där idéer blir till verklighet – och om ni tjänstemän i Vadstena bara räcker ut en hand så kan vi göra detta tillsammans!