Insändare Svar på ”En sund religion ger hopp”, 6/4.

Tack, Rolf Ericson för ditt svar på mitt inlägg i MVT. ”Högljudda företrädare för den religionsfientliga inställning Gürer representerar har alltför länge fått härja i vårt sekulariserade land. De är ute på farligt vatten”, skriver Rolf Ericson. Han förkastar därmed hela högen av upplysningstänkare och det samhälle vi ändå nått fram till idag. Sekulariseringen hade inte kunnat ske i vårt land utan alla dessa obstinata människors framåtanda.

Låt mig gå tillbaka till den kända Oxfordsdebatten mellan biskop Samuel Wilberforce och läkaren Thomas Henry Huxley 1860. Huxley som försvarare av Darwins lära och Wilberforce som försvarare av den ”sanna” läran – bibeln och kreationismen. Biskopen frågade ironiskt Huxley om han härstammade från aporna på sin mammas eller pappas sida. Huxley svarade: ”Jag skulle inte skämmas över att ha en apa till förfader, däremot skulle jag skämmas över att vara släkt med en människa som använder sin begåvning för att dölja sanningen.”

Människor av undertecknads religionsfientliga inställning, förnekar ofta att det finns en ”andlig” dimension också, skriver Rolf Ericson vidare. Inte alls! Men vi delar inte den religiösa uppfattningen att ”andlighet” består av kropp, själ och ande och att de här upplevelserna har med ande att göra. Känslostormar är inga övernaturliga händelser. En stark musikupplevelse, eller en vacker naturupplevelse kan ge en enorm känslostorm. Upplevelser som kan förändra ett helt liv. Enligt Ericsons teori är således alla vi icke troende känslokalla. Vilket naturligtvis är helt fel. Varje människa har känslor oavsett om man är troende eller inte.

Till sist. Rolf Ericson ställer frågan om vad det är för ”upplysning” jag vill sprida i vårt land? Den frågan är väldigt enkel. Jag utgår ifrån att den här världen och det här livet är allt vi har, och att det inte finns några övernaturliga gudar som styr och ställer över oss människor. Att det bara är vi själva som kan ta reda på hur verkligheten fungerar. Använder vi oss bara av sunt förnuft så kan vi komma långt. Kanske, till och med till en värld utan gudomlig styrning.

Rolf Ericson är mer än gärna välkommen tillbaka med fler synpunkter från den religiösa världen!

Yngve Gürer