Insändare Efter att ha fått ta del av vad OECD:s nyligen genomförda granskning av den svenska modellen, borde vi sträcka på oss. Medierna borde också uppmärksamma detta betyg, som OECD nu ger Sverige, med samma uppmärksamhet som när Pisaundersökningen gjordes.

Då var det intressant att vi låg på bottennivå. Nu säger OECD att om vi skulle exportera den svenska modellen, som den Socialdemokratiska regeringen arbetar för och vill genomföra, skulle världen vara mycket bättre.

Varför inte basunera ut detta? Varför hålla tyst om detta?

Varför intresserar det inte medierna att OECD på punkt efter punkt hyllar den nuvarande regeringens politik. Och samtidigt menar att den åtstramningspolitik som Alliansen ägnade sig åt inte var det som behövdes utan var ett resultat av att inkomstklyfttorna har ökat i större omfattning i Sverige än i något annat OECD-land.

Varför lyfter inte medierna fram att Sverige, enligt OECD, ligger i framkant när det gäller att utveckla nya former hur man integrerar migranter. OECD rapport lyfter också Sverige som ett föredöme i denna fråga.

Ni är landet, sa OECD:s talesman, som är det bästa exemplet på hur man ska hantera migration. Och att Sverige tillsammans med Kanada är en auktoritet på detta område.