Ledare Vad är vänster och höger i klimatfrågan? Den frågan ställde tankesmedjan Fores i ett författarsamtal strax före jul (20/12). Jens Holm, riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, utkommer i dagarna med boken "Om inte vi, vem?", inriktad på hur vänstern kan göra klimatfrågan till sin.

Mattias Svensson, nyliberal frilansjournalist, har tidigare kommit ut med boken "Miljöpolitik för moderater", där han gör upp med sin klimatskepsis och presenterar en mängd liberala ingångar och lösningar på miljöproblem.

Lite hårdraget kan man kanske säga att vänster i miljöpolitiken traditionellt sett handlat om förbud, regleringar och subventioner, medan höger mer förknippats med ekonomiska styrmedel, både i form av skatter och mer komplexa system, som EU:s handel med utsläppsrätter.

När moderatorn Hanna Stenegren frågade de två författarna hur de angriper miljöproblem låg svaren också i den linjen. Holm föreslog ett slutdatum för fossila energikällor. Svensson pratade om prismekanismens effekter.

Det fortsatta samtalet visar dock att saker inte är så svartvita, särskilt inte i klimatfrågan.

En global koldioxidskatt hade till exempel varit mycket effektiv, men skulle vara omöjlig att införa och implementera. Frånvaron av en global organisation med beslutanderätt, och hinder som underutvecklade institutioner i många länder innebär att den som vill begränsa uppvärmningen till två grader hela tiden binds vid det praktiskt möjliga.

Det skapar i sig en slags enighet. Åtminstone i Holm och Svenssons fall finns dessutom en rad områden där höger och vänster kan mötas. Det gäller bland annat synen på forskning, innovation och ny teknik inom miljöområdet. Båda debattörerna förespråkar teknikneutralitet, att politiken inte ska gynna vissa typer av lösningar, liksom reform på patent- och immaterialrättsområdet.

Den viktigaste enigheten är dock den som råder kring klimatfrågans dignitet och brådskande natur. Så länge de två sidorna är överens om att uppvärmningen måste begränsas så långt det går kommer frågan att prioriteras, och lösningar från hela det politiska spektrumet får chans att tävla med varandra. Det är en bra grund. I klimatfrågan är inte det viktiga höger eller vänster, utan att det går framåt. (Liberala nyhetsbyrån)