Ledare Efter den senaste tidens turer kring plötslig splittring, potentiell återförening, hård separation och oväntad vapenvila mellan de tre partierna i Solidariskt Motala kan situationen i det närmaste beskrivas som ett politiskt kaos. Åskådarna har förbryllats över den oprofessionella hanteringen och får nu se ytterligare en svängom på det politiska dansgolvet.

Redan när Socialdemokraterna och Miljöpartiet för drygt en månad sedan valde att kasta ut Vänsterpartiet från samarbetet konstaterades på ledarplats att agerandet föreföll vara ogenomtänkt och ovärdigt ledande politiker på den aktuella nivån. Utifrån hur läget framstod då fanns ingen relevant plan för hur det fortsatta styret av kommunen skulle skötas.

Den senaste veckans politiska pinsamheter där S, MP och V har förhandlat och diskuterat inför en mer eller mindre öppen ridå har bekräftat tankarna. Händelserna kan omöjligt leda till något gott för S och MP som, trots separationen, hade för avsikt att fortsätta leda kommunen fram till valet nästa höst. Vänsterpartiets lokale ordförande Mikael Sääf fastslog exempelvis i MVT att förtroendet för S var borta och kallade agerandet ”sandlådenivå”.

Hos oppositionen i form av Alliansen och Sverigedemokraterna måste många förvånade ögonbryn ha höjts till skyarna över agerandet, kanske har till och med häpna underkäkar fallit till golvet. De förhoppningar som sägs ha funnits från S och MP om att Alliansen skulle avstå de platser de har rätt till, endast för att avstå makt och ge den till sina politiska motståndare, är helt befängda. Att kapitulera på ett sådant sätt skulle ha raserat all trovärdighet gentemot väljarna.

På dagordningen för måndagens kommunfullmäktige fanns inte mindre än tio avsägelser från Vänsterpartiet, som utifrån separationen med S och MP hade planerat att lämna sina platser i nämnder och styrelser. Det finns inget formellt krav på dem att göra på detta sätt, men det var ett tänkt agerande som är rimligt och utifrån situationen hedrande.

Bokstavligt talat i elfte timmen, bara minuter före sammanträdets start, bjöd historien på ytterligare en vändning i och med att Vänsterpartiet välkomnades in i värmen igen. Därmed drogs avsägelserna i nämnder och styrelser tillbaka till förmån för ett fortsatt samarbete i Nysolidariskt Motala. Vänsterpartiets Kerstin Lundberg framstod som försiktigt positiv, men partiet lär inte låta de andra två parterna komma lättvindigt undan efter det tidigare sveket.

Det råder tillfällig ordning i Motalapolitiken, åtminstone sett till fasaden. Under ytan kommer fortsatta diskussioner att föras och det finns inga garantier för att Vänsterpartiet fortsätter att sitta still i båten. Givetvis är det en förhandlingstaktik att i det här läget uttrycka ett fortsatt tvivel kring de exakta detaljerna i samarbetet, men V är sannolikt det enda vinnande partiet i den senaste tidens kaosartade politiska liv.