Dramatikern Anders Duus tilldelas Svenska Ibsensällskapets dramatikerpris 2017 för hela sin gärning på ett 40-tal pjäser för barn, ungdomar och vuxna, men särskilt för debattpjäsen "Dagbrott" som skildrar den svenska gruvdriftens samhällskadliga konsekvenser.

En pjäs i Ibsens anda, enligt Ibsensällskapet som motiverar priset på följande vis:

"Duus skriver med lätt hand men indignationen är äkta. 'Dagbrott' är en utmärkt balansgång mellan diskussionsdrama och distanserad komedi som genomlyser, inte bara miljöaspekter, utan också hur det är att vara del i en samisk minoritet".

Prissumman är på 15 000 kronor.