Under en vecka i oktober, codeweek, kommer elever från LBS-, IT- och NIT-gymnasierna att inspirera så många femteklassare som möjligt att vilja börja koda. MVT Ung följde med Elias, Emilio och Herman till Karin Boyes lågstadium. Poängen är inte att lära femteklassarna programera utan att försöka få eleverna att förstå vad det handlar om på ett logiskt sätt.

Herman och Elias börjar med att förklara vad korten de håller i är för något, det är ”styrkort”. Man styr bilarna genom att välja vilket kort man ska lägga, exempelvis ”go left”. Korten skickas runt bland barnen samtidigt som Herman dubbelkollar att barnen förstår vad alla engelska ord på korten betyder. När killarna gått igenom några regler, demonstrerar de hur spelet fungerar och åker ett varv med bilen. Femteklassarna blir sedan indelade i två grupper och springer ivrigt iväg till sin grupp och sätter sig förväntansfullt och väntar på korten som killarna delar upp.

Efter en ivrig diskussion om vilket lag som ska vara vilken färg är de redo att böja spela, i varje grupp är det fyra lag som tävlar mot varandra. William Askling är övertygad om att deras lag kommer vinna för att de är ”helt enkelt bäst”. Eftersom man endast får använda ett kort en gång, är det svårt att välja vilket kort man ska använda vid vilket tillfälle, det är ju viktigt att komma före motståndarbilarna.

Artikelbild

MVT Ung pratar med Alice Lervik och Pierre-Louis Mathevon som är i varandras motståndarlag. Alice, som är med i det blå laget, tror att det kommer gå bra. Pierre-Louis är däremot inte lika positiv, ”det kommer nog inte gå så bra, jag har aldrig varit bra på fysiska spel”. Båda är överens om att det var svårt att förstå men att de ändå begrep vad de skulle göra. Alice berättar hur de rent taktiskt tänker gå till väga, ”vi skulle ta så många steg vi bara kunde så att vi skulle komma ikapp de andra”. Ingen av dem tror dock att de kommer arbeta med kodning i framtiden, då de båda är väldigt säkra på vad de kommer att jobba med. Pierre-Louis vill jobba inom räddningstjänsten och Alice som dagisfröken eller lärare.

Dagen gick fortfarande inte till spillo då de hade väldigt roligt och kände att det var en nyttig lärdom inför framtiden att få vara en del av codeweek.