Tekniska nämnden hade nyligen synpunkter kring planerna på en bandyhall i samband med att detaljplanen för området nu är ute på samråd. Bland annat menade de att trafiksituationen behöver utredas ordentligt och att ekarna intill behöver få ett ordentligt skydd. Men de frågorna är redan lösta menar IFK:s klubbchef Pär Beckne.

– Det har gjorts en trafikutredning och en ny är beställd och ska göras under våren, säger han.

När det gäller ekarna har IFK haft samtal med länsstyrelsen och utifrån det valt att hålla en säkerhetszon på åtta meter till träden. Det innebär att deras klubbhus med vaktmästeri och omklädningsrum måste rivas.

– Ja, vi väljer att flytta hallen så att vi håller avstånd till ekarna så de ska få det skydd som krävs, säger Pär Beckne.

I mars 2018 vill IFK att alla frågor är lösta. Då planerar de att spaden sätts i marken. Än finns dock inga beslut om finansieringen. IFK har presenterat sin plan för kommunen, men några beslut är inte tagna där. I juni tar politikerna beslut om förutsättningarna för nästa års budget. Då lär det framkomma om IFK-bandyns önskningar går i uppfyllelse.