Den 16 april ska Turkiet folkomrösta om konstitutionella ändringar som syftar till att kraftigt utöka presidentämbetets befogenheter. President Recep Tayyip Erdogan, som inledde sin kampanj i staden Kahramanmaras, har redan anklagat de som planerar att rösta nej för att stå på samma sida som de som försökte genomföra en kupp i somras.

Enligt analytiker är stigmatisering av oliktänkande en välbeprövad strategi hos det styrande AKP. Erdogan och hans anhängare anser att Turkiet behöver en stark presidentmakt, i likhet med USA eller Frankrike, för att undvika de bräckliga koalitionsregeringar som tidigare har hämmat utvecklingen. I dagsläget har presidenten begränsade befogenheter.

Motståndare, däribland partier som CHP och HDP, anser att grundlagsändringen skulle driva Turkiet mot ett enmansstyre och sannolikt urholka grundläggande friheter och rättigheter.