Svackor ska kunna mötas med att anställda går ner i lön och arbetstid men samtidigt får utbildning. Det ska rädda jobb och undvika ett jobbras som det under finanskrisen, enligt statsminister Stefan Löfven (S).

Behålla anställda

Enligt Löfven är en stor del i det att Sverige, till skillnad från bland andra Tyskland, Belgien och Nederländerna, inte hade något system för permittering. Ett sådant gör att företag kan dra ner arbetstid och lön för de anställda samtidigt som staten träder in och kompenserar en del för bortfallet.

Han säger att den borgerliga regeringen inte var intresserad av de förslag som han då, i egenskap av ordförande för IF Metall, lade fram. En av följderna blev att den tyska industrin kunde gå ner på sparlåga, behålla de anställda och slippa tappa kompetens medan många i Sverige storvarslade.

Fyrkantigt system

Fast det är bara delvis sant. Alliansregeringen kom sen med en slags krislag, som gäller från 2014, där staten vid djupa konjunkturnedgångar till viss del går in och täcker upp företagens lönekostnader.

Men det systemet är för fyrkantigt, anser både Löfven och facket.

Han vill också, precis som S-ledaren, se att det skapas utbildningsplatser som kan triggas igång vid en djupare nedgång i konjunkturen. Dessutom tycker Säikkälä att lönetaket, den högsta andel som staten täcker upp, är för snålt satt.

Socialdemokraternas partistyrelse föreslår partikongressen i april att regeringen ska få i uppdrag att göra om det system för korttidsarbete som kom på plats efter finanskrisen.

Förbättra systemet

Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, håller med om att det behövs ett bättre system.