Daniel Infante och hans fru Marta brukar promenera vid Omberg och det var så idén föddes sommaren 2016. Att skapa en digital rekonstruktion av klostret som de brukar se när de promenerar. Det har varit en lång arbetsprocess på åtta månader.

– Fast egentligen är bara tre veckor avsatta för examensarbetet på utbildningen geodetisk mätningstekniker, men jag tjatade till mig längre tid, säger Daniel Infante.

Men för att få tillstånd att kunna arbeta på Alvastra klosters mark, var han först tvungen att söka tillstånd hos Statens fastighetsverk. De gav honom grönt ljus och sa att de var intresserade av att se resultatet när arbetet var klart. Därefter drog arbetet igång. En planritning skulle göras. Information och detaljer om klostret såsom exempelvis dörrar, fönster och handtag skulle samlas in. Men att samla in information om Alvastra kloster visade sig vara en utmaning. Ingenstans kunde Daniel finna närmare detaljer om klostrets ursprungliga arkitektur. Däremot fann han en tavla från 1700-talet, men då var klostret redan ruiner.

Artikelbild

| Byggkonsult. Daniel Infante är nu klar med sin tvååriga utbildning vid Östsvenska yrkeshögskolan i Motala.

– Jag sökte och letade desperat och till sist så fann jag ett typiskt munkkloster inom Cisterciensorden. Det vill säga ett liknande kloster som Alvastra, säger Daniel Infante.

Och när så till sist all information var insamlad fanns material för att göra en rekonstruktion i 3D

– Sedan började arbetet med att utveckla projektet tre steg framåt för att kunna utnyttja rekonstruktionen, säger Daniel Infante.

Det första steget var att lägga 3D-modellen på rätt plats i världen så att klostret går att se i Google Earth. Det andra steget var att utveckla ett virtuellt besök, så att man kan ta en virtuell promenad i klostret. Precis som i ett dataspel. Det tredje steget var att med hjälp av ny teknik lägga virtuell information i verkligheten och på det viset kunna se 3D-modellen av Alvastra kloster i mobilen. I nuläget finns det dock inte någon möjlighet för allmänheten att ta del av Daniel Infantes rekonstruktion. Men han och Statens fastighetsverk håller kontakten.

Artikelbild

Faktum är att Daniel nyligen har varit hos Statens fastighetsverk i Stockholm för att visa sitt verk.

– Det kändes stort att få visa mitt arbete för demsom vet mer om Alvastra kloster än vad jag gör. Jag hoppas att allmänheten kommer att kunna ta del av mitt arbete framöver, säger Daniel Infante som nu arbetar som byggkonsult.

Artikelbild

tove.dockson@ostgotamedia.se