– Det har förstås varit mycket jobb, men det har gått. Uppdragen har flyttats över både till andra privata bolag vi har avtal med och till vår egen hemtjänst, säger t f socialdirektör Cecilia Larsson.

Det var den 14 september som socialnämnden beslutade att riva avtalet med Livskvalité 1. Beslutet innebar att företaget måste upphöra med sin verksamhet som i måndags, den 2 oktober. Orsakerna var dålig eller i efterhand konstruerad dokumentation av Livskvalités insatser per brukare och bristande personalkompetens på ledningsnivå.

Redan i juni hade företaget dessutom varnats utan att det sedan, enligt socialnämnden, skedde någon förbättring.

Artikelbild

| GICK. Det har varit mycket jobb, men det gick, säger t f socialdirektör Cecilia Larsson om att hitta nya utförare och ett 50-tal hemtjänsttagare.

Efter beslutet kommunicerades uppsägningen med brukarna. De fick möjlighet att göra omval av utförare. Den som avstod från ett aktivt val flyttades över till den kommunala hemtjänsten.

Har hemtjänsttagarna reagerat med kritik?

– Det har förstås förekommit, och vi har fått förklara oss. Men mest har vi känt att brukarna velat ha mer information om det som hänt, svarar Cecilia Larsson.

Socialnämnden har inget personalansvar för privata bolags utförare. Ändå har personalfrågor kommit upp när sysslorna hos 50 hemtjänsttagare plötsligt måste skötas av någon annan. Och behovet har inte kunnat lösas med ett direkt övertagande av Livskvalités tidigare personal.

– Nej, personalen måste prövas så det här är tjänster som först måste sökas. Jag vet att man till en början får lösa behovet med timvikarier, säger Cecilia Larsson.