Tjällmo

Länsstyrelsens hösten 2015 att ge tillstånd till 18 vindkraftverk i Hultema utanför Tjällmo överklagades av både närboende och företaget. Företaget vill att villkoren för verken ska ändras, medan grannarna ville att hela tillståndet skulle tas tillbaka. Grannarna ifrågasatte också det godkännande till parken som Motala kommun gjort och menade att de villkorat sitt medgivande något som enligt överklagan skulle strida mot miljöbalken.

Mark- och miljödomstolen har i en deldom tittat på om kommunens godkännande varit felaktigt, något som i så fall skulle kunna ifrågasätta länsstyrelsens tillstånd. Domstolen anser dock inte att kommunen gjort någonting fel.

Frågan om tillståndet i sig ska prövas framöver av domstolen.