Om ett år är det val till kommunfullmäktige igen. Men vilket parti värnar bäst landsbygdens intressen? Det ville Godegårds bygderåd veta. I ett öppet brev till alla partier i Motala kommun önskar man att politikerna lämnar klara besked i en rad frågor som rör landsbygdens framtid. Bland annat vill man veta hur de står i frågan om Godegårds skolas framtid, bredbandsutbyggnad, tågstopp, affären i Godegård och bostadsförsörjning. Det handlar också om äldreomsorgen och Trafikverkets dramatiska planer på att bygga om samhället i samband med utbyggnaden av dubbelspåret vilket innebär omdragning av vägar och nya broar.

Bygderådet är också skarpa i motiveringen till brevet: "Folkbokförda, fritidsboende och besökare på landsbygden i Motala kommun har på samma sätt som stadsbor behov av och kommer att kräva sin rättmätliga del av samhällsservice och satsningar på ett miljövänligt, rättvist, tillgängligt och hållbart samhälle", skriver de.