Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har givit Transportstyrelsen möjlighet att yttra sig med anledning av att Göta Kanalbolag AB och Motala kommun ansöker om tillstånd för att bygga ut gästhamnen i Motala. Den planerade utbyggnaden innebär ett 60-tal nya båtplatser med flytande betongpirar utanför Motormuseet på västra sidan av hamnen.

Transportstyrelsen meddelar att de inte har några synpunkter på ansökan.

Läs mer: Utbyggnaden av hamnen har strandat.