På grund av det låga vattenståndet i Vättern är man tvungen att ändra farleden i Motala hamn och man återgår nu till den gamla sträckningen. Detta görs för att säkerställa tillgängligheten för djupgående båtar. Bryggor och förtöjningsplatser plockas bort och hamnen kommer efter detta att bli hälften så stor.

Göta kanalbolags vd, Roger Altsäter, säger att antalet platser i hamnen kommer att minska med 30 - 50 procent och att detta naturligtvis kommer att innebära problem, men att man inte har haft något val med tanke på det låga vattenståndet i Vättern:

– Vattenståndet kan vi inte göra något år så antingen båtplatser i gästhamnen eller hålla farleden in i hamnen farbar.

Artikelbild

| Färre bryggor i Motala hamn.

Kanalbolaget valde det senare alternativet och slutför nu arbetet med farleden så stora båtar kan ta sig in i hamnen och sedan lämnas ärendet vidare till Sjöfartsverket som sedan rent formellt ändrar farleden vad det gäller prickar och sjökort.

Några som arbetar med detta i hamnen tillsammans med personal från Göta Kanalbolaget är Yrkesdykarna från Norrköping. För dagen är det Nellie Billgren, Robin Svensson och Anton Billgren som gör jobbet.

Dykare går ner och fäster uppblåsbara säckar vid bryggvikterna. Sedan blåser man in luft i säckarna som var och en har en lyftkraft på 500 kilo. Vikten lyfts sedan cirka en meter från botten och bogseras sedan och läggs in till kajkanten. Y-bommarna tas upp och läggs på land.

Om jobbet i Motala hamn kommenterar dykaren Robin Svensson:

Artikelbild

| Dykningar i Motala hamn.

– Vi började igår (läs: onsdag den 17 maj) och det är ju bara ett moment som ska göras. Men det är en fantastisk sikt här i hamnen i Motala.