Kvinnan sökte hjälp på akutmottagningen i Motala efter att hon hade ådragit sig flera allvarliga revbensbrott efter en fallolycka. Läkaren vid det aktuella tillfället ställde då diagnosen fibromyalgi, utan att ha genomfört någon utredning som styrkt detta.

Inspektionen för vård och omsorg har nu granskat fallet efter en anmälan. IVO anser att det funnits brister i den medicinska handläggningen då Motalaläkaren misslyckades med att göra en korrekt bedömning av patientens tillstånd. Myndigheten menar vidare att det är anmärkningsvärt att läkaren fastställde diagnosen utan att ha gjort någon undersökning. Därför finner de skäl att ifrågasätta behandlingen i detta specifika fall.

lim