Det är inte första gången som Nykyrka Skola går in i ett internationellt utbytesprogram, under förra läsåret reste personalen till Italien för en så kallad kollegaskuggning, något som resulterade i att flera lärare från den besökta skolan senare kom till Nykyrka i omvänt syfte.

Då kunde samarbetet genomföras tack vare stöd ur det europeiska utbytesprogramet Erasmus plus, nu tar man istället hjälp av Linköpings Universitet och har därigenom lyckats knyta till sig lärarstudenten Nina Wehner från Kentucky.

– Vi har inga invandrarbarn alls på vår skola, därför känns det extra viktigt (och berikande) att vi kan profiliera vår internationella stil på det här sättet, menar skolans rektor Helena Mellberg.

Artikelbild

| Frågeställningar som börjar med bokstaven W: What, where, why, when och who.

"De äter väldigt nyttigt"

Och lärarstudenten Nina Wehner var själv mycket positiv av vad hon hittills fått uppleva under sina två veckor på Nykyrka Skola.

– Det har varit väldigt spännande att se hur tät elevernas relationer är med lärarna, det är så gemytligt här. Hemma är det stökigt och man är van att prata högt. Det gjorde jag i början när jag kom hit, av ren vana, då var det så barnen hoppade till, skrattar hon.

Nina, som ska vara stationerad på skolan under sju veckor, pekade på fler saker som skiljer sig från skolorna hemma i USA.

Artikelbild

| Det är här hon bor, lärarstudenten Nina Wehner.

– Svenska skolbarn äter väldigt nyttigt. De plockar själva till sig grönsakerna, hemma måste vi servera dem men de äter ändå inte upp det.

– Jag har heller aldrig sett barn hjälpa varandra så mycket som de gör här. De är engagerade och vill verkligen lära sig.

Artikelbild

| Både Ida Almérus och Joline Wren tycker att de har blivit säkrare i det engelska språket.

"Blir mera slängd i språket"

Eleverna själva var glada över att ha Nina på sin skola. Joline Wren och Ida Almérus kände sig säkrare på det engelska språket tack vare lärarstudentens närvaro.

Artikelbild

| Undervisningsmaterial.

– Förut var det lätt att slänga in svenska ord när man inte har kunnat förklara sig, det har vi inte fått göra nu och man har lärt sig att klara en konversation helt på engelska, menar båda.

Ett konstaterande som också delades av Rasmus Eloff och Arvid Kåtorp.

Artikelbild

| Rasmus Eloff och Arvid Kåtorp har fått bättre kunskaper i engelskan och hur det går till att spela Kickball.

– När man inte förstår måste man fråga på engelska, berättar Arvid som tycker att det hjälp honom att bli mera slängd i språket.

– Och så har hon lärt oss spela kickball. Det är ganska svårt men kul, fyllde Rasmus i.

Artikelbild

| Joline Wren testar sin kunskaper i en språkduell med Nina.

Nina Wehner säger att Nykyrka Skola tidigt var ett intressant alternativ eftersom den skola hon kommer ifrån hemma i USA också har klassindelningar av olika årskurser, som till exempel 4-6:or.

– Det var en av orsakerna, även om jag lika gärna kunde ha hamnat i Schweiz faktiskt. Men fem tjejer på min skola hade varit i Sverige och det bidrog till mitt val.