– Det är en man som fallit ihop med ett befarat hjärtstopp utanför Kaxholmen men jag har inga vidare uppgifter än så, säger Gunilla Brynell Johansson, vd för Vätternrundan.

Mannen fördes till sjukhus med ambulans för vård. Hans skadetillstånd är i nuläget oklart.

- Vi hoppas att man mår bra och våra tankar går till honom och hans anhöriga, säger Gunilla Brynell Johansson.

Förutom det befarade hjärtstoppet har inga andra allvarliga skador inrapporteras.

- Det är en del nyckelbensbrott men det är färre skador än tidigare år hittills, säger Gunilla Brynell Johansson.