Skolverket tolkar dagens lagstiftning som att elever som fyllt 18 år, som saknar uppehållstillstånd och som blivit behöriga till gymnasiet inte har rätt till utbildning på ett nationellt gymnasieprogram. Samtidigt, menar myndigheten, finns inget som hindrar kommunerna att ändå ta emot eleverna och ge dem utbildningen.

Frågan var nyligen uppe på bildningsnämndens bord och då valde majoriteten av de politiska partierna i Motala att ställa sig bakom förslaget. SD reserverade sig mot beslutet.

– Vi tycker att det är rimligt att de studerar istället för att ungdomarna går overksamma hemma. De flesta av de unga läser introduktionsprogram och det handlar om ett fåtal elever som hinner läsa in det och börja på ett nationellt program, säger Nicklas Rudberg (S), ordförande i nämnden.