Nu beviljas dispens för stödutfodring

Omberg Mjältbrand och extrem torka gör att länsstyrelsen beviljar dispens för tillskottsutfodring.

Lantbrukare som låter sina djur beta på naturbetesmarker kan få bidrag. Ett krav är att gräset betas av årligen och att man undviker stödutfodring.

I sommar har den extrema torkan påverkat tillgången på mat och djuren riskerar att beta sig allt djupare ned i marken på jakt efter gräs.

– Gamla mjältbrandsgravar har identifierats som en möjlig smittkälla och vi vill undvika att djuren gnager sig ner och kommer i kontakt med dessa, säger Susanne BoeSkåmedal, biträdande lantbruksdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

I vaccinationsområdet mot mjältbrandsutbrottet vid Omberg kommer generell dispens att beviljas.

– Vi försöker hjälpa till så gott det går. Därför behöver inte lantbrukarna där söka aktivt utan får beslutet automatiskt som en förebyggande åtgärd, säger Susanne Boe Skåmedal.

Lantbrukare i resten av länet kan också beviljas dispens, men måste själva höra av sig till länsstyrelsen via mejl eller telefon.

– Det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarken ska komma igång igen. Vi är väldigt generösa med dispenser på grund av torkan, säger Susanne Boe Skåmedal.

 
 

Motala

  • Senaste nytt