Legionellaprov tas kontinuerligt i sim- och sporthallen efter ett egenkontrollprogram och testerna har ökat efter återkommande höga halter av legionella i olika duschutrymmen på anläggningen. De senaste provresultaten för legionella kom den 23 mars. Enligt Nilla Downey, samordnare hälsoskydd handlar det den här gången om höga halter i ett personalrum i sporthallen samt i bowlingen, på damsidan. Verksamheten har valt att stänga duscharna på både dam och herrsidan.

– Vi har ställt kravet att de ska ta nya prover i ett antal duschar, säger Nilla Downey.

Senast runt årsskiftet visade en mätning i duscharna i bowlinghallen förhöjda värden på legionellabakterier. Då krävdes dock ingen stängning.

Sedan i tisdags eftermiddag har undervisningsbassängen på barnavdelningen i simhallen varit stängd. Skälet till detta var förhöjda halter av så kallade heterotrofa, odlingsbara bakterier som bland annat kan orsaka infektioner, sår och hudirritationer. Efter att provsvaren kommit genomförde verksamheten en chockklorering för att försöka stabilisera systemet och få värdena normala igen. Planen var först att öppna bassängen under onsdagen men anläggningschef Thomas Martinsson ändrade sig och valde att hålla den stängd. Nu har nya provsvar kommit som visar att bakterierna är borta. Av svaren att döma fanns inte heller bakterierna kvar när chockkloreringen genomfördes. Enligt Thomas Martinsson tyder det på att den ordinarie reningen på anläggningen fungerar som den ska. Bassängen beräknas öppna under fredagen.