Ett system med bommar och registrering kommer att införas vid Tuddarp då anläggningen byggts om. Privatpersoner kommer att registrera sig med körkort och företag med ett företagskort.

– Det ska inte vara någon begränsning för privatpersoner och det är ju viktigt att belysa, säger nämndens ordförande Arvid Sjögedahl (S).

För privatpersoner kommer det fortfarande vara gratis att lämna avfall till återvinningscentralen och betalsystem införs för företag.

Artikelbild

| Arvid Sjögedahl (S).

– Vi har inte någon fastställd tidsplan för Tuddarp. Förhoppningsvis kommer det stå klart en ny anläggning i slutet av nästa år, säger han.

Bomsystemet kommer att införas i Tuddarp först då nya anläggningen är klar och därefter kommer samma system att införas vid återvinningscentralerna i Borensberg och Vadstena.

– Vi har inte fastställt när det införs där.

Syftet med att införa registrering vid återvinningscentralerna är införande av ett rättvisare betalsystem för företagare, förbättrad trafiksäkerhet inne på anläggningarna och minskat antal inbrott då tjuvar tros rekognosera på dagtid för att sedan göra inbrott nattetid.