Dagen 675 kronor för att delta i kulturskolans aktiviteter kan komma att sänkas rejält. Ett förslag som snart ska upp till fullmäktige talar om en ny avgift på 200 kronor. Tanken är att sänkningen ska motverka risken att familjer inte skickar sina barn till kulturskolan därför att man inte har råd.

För att genomföra satsningen har kommunen fått statliga bidrag på en halv miljon kronor. Dessa pengar räcker dock inte fullt ut.

– Det ska man klara inom den egna ekonomiska ramen. Man kommer att få göra omprioriteringar, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).