På kort tid har kommunen köpt ut tre chefer. Sven-Inge Arnell fick sluta som socialchef, Birgitta Wessman som rektor och Jan Sundström som verksamhetschef för gata och park. Men de är inte ensamma. Under de senaste två åren har kommunen lagt mer än 4,2 miljoner kronor på att köpa ut chefer. Förutom de som nyligen fått sluta återfinns bland annat ytterligare en socialchef på listan, Åke Wännman.

– Det här är ett sätt att agera som är vedertaget. Visst är det mycket pengar, men det är ju ett resultat av att de har höga ersättningar, säger kommundirektör Peter Ingesson.

Han påpekar flera gånger under intervjun att ett utköp är den sista lösningen och något som kommunen tar till när man inte finner någon annan utväg.

Artikelbild

| Motala kommun har lagt miljonbelopp på att köpa ut chefer.

Ni hanterar skattebetalarnas pengar. Är det här rätt användning?

– Alternativet i sådana här lägen hade varit utdragna öppna processer i till exempel Arbetsdomstolen och det hade kunnat kosta väsentligt mycket mer. Men igen, det här är något vi gör som en sista utväg och en lösning som ska användas sparsamt och med stor eftertanke, säger Peter Ingesson.

Om ni hade haft en undersköterska som ni ansåg inte fungerade på sin arbetsplats, hade ni köpt ut hen också för stora belopp?

– Vi har haft sådana fall också, men det vanligaste i sådana lägen är ju att man kan erbjuda en annan tjänst istället. Vi är en stor organisation så det finns nästan alltid sådana alternativ. Med chefer är det ofta svårare att hitta en annan position, säger Peter Ingesson.

Ni jobbar hårt för att bli en attraktiv arbetsgivare, hur rimmar det med utköpen?

– Det är inte ett så stort antal utköp om man ser till hur stor organisation som vi har. Men det här visar ändå att vi måste anstränga oss mer både kring rekrytering och fortsättningen, bland annat vilket stöd som cheferna får. Utifrån det som hänt nu så kommer vi att dra slutsatser och de här frågorna är redan prioriterade, säger Peter Ingesson.

Är ni bra på att rekrytera chefer?

– Sedan förra året har vi tagit in två rekryteringskonsulter därför att vi sett att vi behöver ökad kompetens på det här området, säger Peter Ingesson.

Så framöver blir det färre utköp?

– Det är vårt ständiga mål att utköp ska vara den sista utvägen. Sedan kan man aldrig säga aldrig, säger Peter Ingesson.