Kommunen och dess idrottsföreningar ska gemensamt jobba för att stärka idrotten och jobba med värdegrundsarbete. Därför har man nu tagit fram ett idrottspolitiskt program. Kommunen har då också tittat på hur de kan stötta idrottsföreningar på olika sätt.

– Föreningarna är duktiga på att ordna olika arrangemang och vi måste hjälpa dem att lyfta det arbetet. I Motala händer mer än Folkracefestivalen och Vätternrundan, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

Han menar att kommunen skulle kunna hjälpa till med mycket. Det kan handla om allt från ekonomisk stöttning till att ordna avspärrningar vid olika lopp.

– Vi tittar också på om vi skulle kunna ha viss utrustning som vi kan bidra med, exempelvis bajamajor vid tävlingar, säger Nicklas Rudberg.