Motala kommuns arbete med utomhuspedagogik vid förskolor och skolor har kommit att stå som arbetsmall för många andra kommuner runt om i Sverige och sedan några år bedriver man ett samarbete med Linköpings universitet på området.

Satsningen har tidigare lockat studiebesök från bland annat Japan och under tisdagen var det dags för delegation på sex personer från bland annat Sapporo och Tokyo att göra en rundresa i kommunen där eftermiddagen ägnades åt att studera den utomhuspedagogik som Dansäterskolan i Borensberg bedriver.

Birgitta Larsson, rektor på skolan, gladdes storligen åt besöket.

Artikelbild

| De utländska gästerna från Japan följde utomhusaktiviteterna på nära håll.

– Det är jättetrevligt att de kommer hit och eftersom vi arbetar särskilt mycket med inriktning på olika aktiviteter utomhus hoppas vi att de kommer att ta med sig mycket kunskap härifrån.

Anders Szczepanski, enhetschef på Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, var en av ledsagarna under dagen och han förklarade att huvudsyftet med besöket var att få in utomhuspedagogik i det japanska utbildningssystemet.

– Generellt sett ligger man lite efter oss i Sverige när det gäller detta, men det finns faktiskt platser där borta där man kommit lite längre. Gruppen som är här består av utbildare från olika universitet och de kommer garanterat att ha med sig en hel del kunskap när de återvänder hem.

KazuhiroIkeda passade på att provsmaka nygräddade våfflor med sylt och grädde.

Artikelbild

| Peter Edman från Friluftsfrämjandet blev fotograferad från alla möjliga vinklar.

Det föll honom direkt i smaken.