I frågan om företaget Optio är det inte Anne-Lie Liljedahl (S) som är ansvarig, som det framstod som i torsdagens papperstidning. MVT pratade istället med berörda parter.

Monica Carlström, kanslichef på kommunledningsförvaltningen och chef för tjänstemännen, försvarar systemet med att anlita företag. Hon menar att andra tingsrätter aldrig haft några invändningar mot att man kan få sitt arvode via företag. Det ska sägas att Västmanlands tingsrätt tyckte att detta enbart var ett sätt att kringgå lagen.

Hon nämner också en viktig detalj.

– Länsstyrelsen med sina inspektioner har aldrig haft några invändningar, säger hon.

Ingeman Svensson (S) är ordförande i Överförmyndarnämnden som har hand om frågor om förvaltare och gode män och har det yttersta ansvaret.

– Vi har inte tagit ställning om detta. Vi kommer nog ta upp detta under nästa nämndmöte, säger han.

Assistansjuristerna, som är en privat juristbyrå som tar sig an klienter med funktionshinder, gillade inte alls kommunens lösning. De hänvisar till en dom i Västmanland i augusti 2013 där det bedömdes som att företaget inte kunde vara förvaltare, då det var ett företag och inte en person. Men andra tingsrätter tycker tvärtom.