2015 skrev kommunen och Kanalbolaget ett avtal om att bygga ut gästhamnen. Behovet av fler platser har funnits en tid, men man har också sett problem med att båtarna ofta är stora och att de ligger tätt vilket innebär en säkerhetsrisk. Totalt sett räknar man med en investering på cirka 15 miljoner kronor och skulle innebära att man totalt har 65 platser. Kanalbolagets förhoppning då var att en utbyggnad skulle innebära större möjligheter för exempelvis olika event.

Förhoppningen 2015 var att gästhamnen skulle vara klar till båtsäsongen 2017, men så ser det inte ut att bli. Nyligen lämnade kommunen in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att göra en ny gästhamn och genomföra arbeten i Vättern. Ärendet ska sedan processas i domstolen och därefter räknar man med att själva bygget i sjön kommer att ta cirka tre månader. Däremot så räknar inte kommunen med att de är ingång med åtgärderna förrän ett år efter att domen vunnit laga kraft. Därför vill man också att domen ska vara giltig i fem år.