För bara en vecka sedan presenterades förslaget till en ny kamerabevakningslag. Joakim Söderström är nationell projektledare för kamerövervakning på nationella operativa avdelningen. Han hade hoppats på en lag där utredaren och politikerna tagit fasta på polisens behov att själva kunna fatta beslut om att kameraövervaka brottsutsatta platser. Nu verkar det inte bli så.

– Nu aviserar justitieministern är att det ska utredas ytterligare två år, och besked kommer tidigast 2019. Det är ytterst anmärkningsvärt den lokala Ica-butiken eller tunnelbanan ska kunna använda kameraövervaka fritt – men inte polisen. Att vi som rättsvårdande myndighet, med nära 600 jurister, inte är betrodda eller skulle vara professionella nog att fatta rättssäkra beslut utifrån lagstiftningen är nästan lite skrattretande om det inte hade varit så allvarligt, säger han.

Utredaren föreslår att dagens generella tillståndsplikt och anmälningsskyldighet slopas för till exempel butiker, medieredaktioner, idrottsarenor och lokaler för religiöst bruk. Däremot ska tillståndskrav gälla för myndigheter för platser dit allmänheten har tillträde, såsom skolor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och flyktingförläggningar.

Artikelbild

| Övervakning. Ett sätt att förbättra säkerheten?

– Som jag ser det är utredningens resultat förvillande lik den gamla lagen och känns redan nu omodern, säger han.

I en enkät jag har gjort bland Östergötlands riksdagspolitiker verkar det finnas ett stöd för dina synpunkter. Varför blir det så här?

– Jag vet inte. Det verkar som om man vill vänta att skjuta på det till andra sidan valet ihop om att frågan ska försvinna. Vi tappar tempo, människor dör och blir skadade varje dag, säger Joakim Söderström.

För Joakim Söderström är frågan om polisens möjligheter att använda kameraövervakning en fråga om hur polisen ska ges möjlighet att bli bättre på att utreda brott. Han tycker att forskningen kring kameraövervakning har varit för snäv.

Artikelbild

Vid brott. Enligt Joakim Söderström är kameraövervakning ett ytterst bra hjälpmedel vid brottsutredningar.

– Forskningen har fokuserat på brottsförbyggande och man har således mätt före och efter installerandet av övervakningskameror. Kamerorna är ett oerhört bra hjälpmedel att se ett skede före, under och efter ett brott. Jag tycker att forskningens frågeställning ofta har varit felställd. Kameran visar ett helt händelseförlopp och vi kan därmed också avföra misstänkta. Det är viktigt för hela rättskedjan, säger han.

Ser du övervakningskameror som ett komplement?

– I allt seriöst polisarbete ska poliser finnas på plats. Men kameran är ett bra hjälpmedel som gör arbetet mer effektivt. Precis som radion som hjälper oss att ge en överblick över läget, säger han.

Hur hanterar polisen den personliga integriteten?

– I diskussionen om den personliga integriteten får man inte glömma alla de vanliga människor som bor i de särskilt brottsutsatta områdena. Alla de människor som går upp och går till jobbet varje dag och bara vill leva ett lugnt liv, men som är rädda för att deras barn ska bli skjutna om de släpper ut dem. Deras personliga integritet och rätt till ett liv utan rädsla är något som jag tror behöver diskuteras i högre utsträckning, säger Joakim Söderström.