Bygget av Drottningplan ska vara färdigt till Cykelveckan, men ekonomiskt svajar det rejält i projektet. Som tidningen tidigare kunnat berätta har allt skötts på löpande räkning och utan några detaljerade ekonomiska kalkyler. Istället har man inför bygget gjort en uppskattning om totalkostnaden, trots att bygget är det största gatubygget någonsin för kommunen. Nyligen visade det sig också att den höftade beräkningen är fel med cirka tio miljoner kronor. Hur fel vet man dock inte.

Tekniska nämnden har nu fått ytterligare en genomgång av projektet. Ordförande Agneta Niklasson (MP) säger att de är nöjda med själva arbetet och att man fått mycket positivt kring utformningen. Däremot har nämnden själva en mängd frågetecken kring hanteringen i övrigt.

– Vi har haft uppe Drottningplan på i stort sett varje möte som vi har haft. Vi har fått information om hur det fortskrider och när vi har frågat om ekonomin har man svarat att det håller sig inom ramarna. Vi måste ju tro på den information som vi får, säger hon.

Artikelbild

| Agneta Niklasson (MP) reagerar på den bristande informationen.

Men det finns ett problem. Eftersom projektet finansierats genom det medfinansieringsavtal som kommunen haft med Trafikverket i samband med Motalabrons bygge så har kontot och uppdraget legat hos kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har ansvarat för utförandet.

– Det har varit otydligt och det är fruktansvärt olyckligt. Vi ser väldigt allvarligt på bristerna kring ekonomin och att vi inte fått information, säger Agneta Niklasson.

Har ni reagerat på att tjänstemännen inte gett er korrekt information?

– Vi har haft den frågan uppe, men samtidigt har det bytts tjänstemän i den här projektet över tid, säger Agneta Niklasson.

Än är inte hela byggprojektet färdigt och tekniska nämnden ska därför se över de delar som återstår för att se om man kan spara för att på så vis sänka fördyrningen.

– Vi har ju inte börjat på området vid Medevitullen ännu och vi kanske måste välja att göra en lågbudgetvariant där, säger Agneta Niklasson och tillägger:

– Vi kan göra omprioriteringar och vi kan se över vår ambitionsnivå.

I avtalet med Trafikverket har kommunen lovat att åtgärda den gamla genomfarten. Exakt vad har man dock inte gått in på. Därför menar Agneta Niklasson att man också kan skjuta på vissa planerade projekt för att finansiera fördyrningen av Drottningplan. Det handlar exempelvis om åtgärder på Vadstenavägen och Östermalmsgatan.

– Jag vill inte säga att de inte blir av, men vi måste kanske skjuta lite på dem. Vi måste ju göra färdigt det som nu är påbörjat, säger hon.

Att det blir tio miljoner dyrare är en uppskattning. Stämmer den siffran?

– Jo, det gör den. Men vi har ju inte gjort färdigt allt än så vi kan ju sänka kostnaden.

Men är ni säkra på att ni i den här uppskattningen fått med alla poster?

– Jag vågar inte säga nej på den frågan. Jag har inte full insyn än, men vi ska gå till botten med det här, säger Agneta Niklasson.

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen ska nu sätta sig ner och gå igenom projektet. Tekniska nämnden vill också att det tillsätts en oberoende granskning av hela projektet för att se vad som gått fel och varför.

– Jag kommer att be kommunfullmäktige om att revisorerna ska granska det här, säger Agneta Niklasson.